PERSONVERNERKLÆRING

1. Innledning

Nurofy AS (heretter omtalt som “Nurofy”, “vi”, “oss” etc.) er behandlingsansvarlig for innhentede personopplysninger og vi er opptatt av å ivareta ditt personvern på en god måte. Vi tilstreber derfor å gi god informasjon som gir deg muligheten til å bestemme hvordan dine data skal samles og brukes. Dette skjer innenfor rammene av reglene i den norske personopplysningsloven, som implementerer EUs personvernforordning (Regulation 2016/679), også kjent som GDPR.

2. Grunnleggende om personopplysninger

2.1 Definisjoner

Behandlingsansvarlig
Behandlingsansvarlig er den juridiske enheten som bestemmer grunnlaget for og formålet med behandlingen av personopplysninger.
Personopplysninger
Personopplysninger er alle opplysninger som direkte eller indirekte kan brukes til å identifisere et individ.
Behandling
Behandling av personopplysninger omfatter all bruk av personopplysninger, herunder lagring, innsamling, anvendelse og kategorisering.
Registrerte
Med den “registrerte” menes den fysiske personen hvis personopplysninger kan føres tilbake til.

3. Innhenting og behandling av personopplysninger

Innhenting og behandling av personopplysninger blir gjennomført av Nurofy som behandlingsansvarlig og er basert på spesifikke og legitime grunnlag. Det er viktig for oss at du vet hvilke opplysninger vi innhenter om deg, og at du føler deg trygg på at personvernet ditt blir ivaretatt. I tillegg innhenter Facebook opplysninger gjennom Facebook pixel, mer informasjon om dette fremgår av punkt 3.1.1.

3.1 Rettslig grunnlag for innhenting og behandling av personopplysninger

Nurofy AS innhenter og behandler personopplysninger kun på rettmessig grunnlag etter norsk lov.
Grunnleggende funksjonalitet er aktivert som standard og er nødvendig for å bruke dette nettstedet. Det rettslige grunnlaget for innhenting og behandling av personopplysninger er ditt samtykke. Samtykke for markedsføring er ikke aktivert som standard og vil kun bli aktivert etter at brukeren trykker «Godta» i pop-up-vinduet som kommer opp første gang nettsiden besøkes fra en ny nettleser eller man har slettet informasjonskapsler/nettsidedata.
For ytterligere informasjon om personopplysninger innhentet i markedsføringsøyemed ved bruk av cookies vises det til punkt 4.

3.1.1 Grunnleggende funksjonalitet

Måten informasjonen er anonymisert i Google Analytics er følgende:

 • ClientId er endret til en sesjonsinformasjonskapsel.
 • IP-adressen er anonymisert ved hjelp av IPmasking.

3.1.2 Samtykke for markedsføring

Dersom dette samtykket er akseptert vil informasjonen ikke bli anonymisert i Google Analytics. I tillegg vil informasjonen bli delt med andre verktøy som kan integreres med Google Analytics, for eksempel med Google Ads. Dette brukes til å kunne målrette annonser som peker til dette nettstedet for å få et mest mulig relevant publikum.

Videre brukes Facebook Pixel for statistikk og målretting i forbindelse med målretting av markedsføring av denne siden. Data som blir innhentet av Facebook Pixel er regulert mellom nettstedets bruker og Facebook gjennom brukervilkårene på facebook og kan til enhver tid endres her .

3.2 Hvilke personopplysninger innhentes og behandles?

Nurofy bruker din data til å gi deg den beste brukeropplevelsen tilpasset dine ønsker og behov.

3.2.1 Når behandler vi personopplysninger?

Vi behandler personopplysninger om deg, og som du har gitt til oss, særlig i tilfellene:

 • Når du besøker våre hjemmesider.
 • Når du ønsker å komme i kontakt med oss.
 • Når vi skal levere kommersiell informasjon til deg.
 • Når vi samler inn informasjon i et markedsføringsøyemed.

3.2.2 Hvilke personopplysninger behandler vi?

I de ovennevnte tilfellene behandler vi følgende opplysninger:

 • Din kontaktinformasjon, ved henvendelser (herunder postadresse, telefonnummer, e-postadresse).
 • All informasjon du frivillig, direkte eller indirekte, har gitt oss gjennom besøk på våre nettsteder eller nettsteder vi samarbeider med.

3.2.3 Hvordan behandles disse personopplysningene?

I ovennevnte tilfeller kan Nurofy behandle særlig disse opplysningene:

 • Din informasjon som relaterer seg til besøk på våre hjemmesider.
 • All annen informasjon du frivillig, direkte eller indirekte, har gitt oss enten gjennom våre egne kanaler eller gjennom våre samarbeidspartnere, typisk nettsteder vi har utplassert cookies for analyse og markedsføring.
 • For mer informasjon, se punkt 4 om informasjonskapsler/cookies.

3.2.3 Særlig om barns personvern

Vi ønsker ikke å samle inn eller på annen måte behandle personopplysninger om barn under 16 år. Hvis barn under 16 år likevel har gitt oss opplysninger, vil vi slette opplysningene så snart vi blir oppmerksomme på forholdet. Foresatte kan varsle oss om slike forhold ved å kontakte oss som angitt under punkt 7 om kontaktinformasjon.

3.3 Hva er formålet for innhenting og behandling av dine personopplysninger?

Formålet med innhenting og behandling av personopplysninger er todelt. For det første ønsker vi å kunne gi den beste mulige opplevelsen for brukere av vårt nettsted og bruker derfor personopplysninger med et analytisk formål for å muliggjøre dette. For det andre vil personopplysninger brukes med hovedformål om markedsføring, herunder:

 • Målrette markedsføringen av relevant innhold til relevant publikum.
 • Analyse av nettstedet for å forbedre brukeropplevelsen.

3.4 Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Personopplysninger vi behandler skal ikke lagres lenger enn nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen. Vi i Nurofy har klare regler og rutiner for sletting av personopplysninger, og vi tilstreber å etterfølge prinsippene om dataminimering og lagringsbegrensning. I lys av dette vil vi ikke behandle (herunder lagre) informasjon som er unødvendig, samtidig som vi har en løpende vurdering av nødvendigheten til allerede innsamlede opplysninger.

3.4.1 Opplysninger innhentet gjennom bruk av informasjonskapsler

Personopplysninger innhentet gjennom bruk av informasjonskapsler vil ikke lagres i en lengre periode enn at formålet bak innhentingen fortsatt er gjeldende. Hvis informasjonen ikke lenger kan benyttes til å oppnå formålet vil den enten slettes eller anonymiseres slik at det ikke lenger kan spores til en person og således ikke er en personopplysning. En personopplysning innhentet gjennom bruk av informasjonskapsler vil ikke opplysningen lagres for en lengre periode enn 24 måneder eller vi i henhold til gjeldende lovgivning eller foreldelsesfrister kan risikere å måtte hevde, utøve eller forsvare juridiske krav.

3.5 Hvordan sikres dine personopplysninger?

Dine personopplysninger vil sikres mot innsyn og behandling for uvedkommende ved bruk av databeskyttelsessystem med forholdsmessige sikkerhetsforanstaltninger. For ytterligere informasjon, se punkt 6 eller ta kontakt med oss direkte (kontaktopplysninger fremgår av punkt 7).

3.6 Får andre tilgang til dine personopplysninger?

Nurofy AS er behandlingsansvarlig og gir ikke andre enn de relevante personene i selskapet tilgang til dine personopplysninger. Unntatt fra dette vil være personopplysninger innhentet ved bruk av kontaktskjema. Disse personopplysninger innhentes på vegne av, og oversendes til Proaktiv Eiendomsmegling , som står som behandlingsansvarlig for denne informasjonen. Personopplysningene vil bli benyttet ved formål fastsatt av behandlingsansvarlig.
Enkelte unntak fra dette kan følge av lovgivning eller andre pålegg/rettskraftige vedtak vi må etterfølge.

4. Om cookies/informasjonskapsler

4.1 Særlig om informasjonskapsler (cookies):

Cookie/informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres i din nettleser når du besøker en nettside. Informasjonen som kan bli samlet gjennom cookies er blant annet, men ikke begrenset til, IP-adressen til enheten som er inne på en nettside, hvordan en nettside navigeres og hvor lang tid en IP-adresse er inne på en gitt nettside. Slike tekstfiler vil ikke gi tilgang til informasjon på din enhet.

4.2 Bruk av informasjonskapsler (cookies):

For data innsamlet under dette domenet er Nurofy AS behandlingsansvarlig. Dette gjelder imidlertid ikke for data oversendt tredje part i tråd med personvernerklæringens punkt 3.6.
Ved bruk av vår nettside samtykker du til de informasjonskapslene som er nødvendige for nettsidenes funksjonalitet. Du kan reservere deg mot ytterligere informasjonskapsler ved ikke å samtykke, fjerne eller endre ditt gitte samtykke, til behandlingen av personopplysninger. Vær oppmerksom på at du kan oppleve at nettsteder, også vår, ikke fungerer optimalt hvis du ikke samtykker til denne bruken.
Vi innhenter også personopplysninger gjennom cookies plassert på tredjeparters nettsider. Opplysningene som innhentes vil behandles i tråd med samtykket du har gitt til den aktuelle tredjepart. Hvis du samtykker til å behandle informasjonen i et markedsføringsøyemed vil dette gi oss muligheten til å behandle dine personopplysninger i tråd med formålet bak behandlingen, å gi deg de mest relevante tilbudene og/eller artiklene. Vi vil dermed aldri behandle personopplysninger vi får tilgang til gjennom bruk av cookies uten ditt samtykke.

4.2.1 Oversikt over hvilke informasjonskapsler vi benytter på våre nettsider:

Nettsteds informasjonskapsler
Navn Formål Varighet Type
_ga Google Analytics brukes i forbindelse med analyse av nettstedet 0-24 måneder Cookie
_gid Google Analytics brukes i forbindelse med analyse av nettstedet 24 timer Cookie
_bvc Lagrer brukerens svar fra samtykke-pop-up 24 måneder LocalStorage

Tredjeparts informasjonskapsler
Domene Navn Formål
facebook.com fr Facebook brukes til analyse og markedsføring i forbindelse med Facebook Pixel

4.3 Hvordan deaktivere informasjonskapsler (cookies):

Deaktivering og reservasjon mot cookies kan du gjøre i din egen nettleser. Hvordan du går frem for å gjøre dette avhenger av hvilken nettleser du benytter.
For informasjon om fremgangsmåten for å deaktivere/reservere deg mot bruken av cookies se eksempelvis nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/
Ønsker du å benytte deg av dine rettigheter med hensyn til Nurofy sin innhenting og behandling av dine personopplysninger, se punkt 5 for mer informasjon.

5. Dine rettigheter

I henhold til gjeldende lovgivning har du rett til innsyn i, retting eller sletting av personopplysninger Nurofy har lagret om deg. Videre er det din rettighet å motsette deg og/eller begrense behandlingen av dine personopplysninger, samt å få personopplysninger Nurofy oppbevarer om deg utlevert til en annen tjenestetilbyder (dataportabilitet) om dette er praktisk mulig. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger.
Du kan kreve innsyn i hvilke personopplysninger Nurofy har lagret om deg. Dette kan du kreve her .
Dersom du ønsker å få rettet opp eventuelle feil og unøyaktigheter i lagrede personopplysninger om deg, kan du kreve dette her .
Du kan til enhver tid kreve at vi sletter alle personopplysningene vi innehar om deg innenfor rammene av gjeldende lovverk. Dette kan du gjøre her .
Videre har du rett til ikke å være gjenstand for automatisert behandling av personopplysninger som påvirker deg i betydelig grad. Om Nurofy ønsker å gjøre dette, vil vi forut for en slik behandling innhente ditt eksplisitte samtykke.
Merk at det vil kunne foreligge enkelte unntak fra rettighetene vi har beskrevet her. Disse unntakene følger av lovgivning, og kan for eksempel innebære at enkelte personopplysninger ikke kan slettes fordi lovkrav, påbud eller andre hensyn stiller krav til eksempelvis lagringstid.
Hvor du skal henvende deg for å påberope deg dine rettigheter fremgår av punkt 7 nedenfor. Kontakt oss gjerne for øvrige henvendelser vedrørende innsamling og behandling av dine personopplysninger.

6. Sikkerhet

Beskyttelse av dine personopplysninger er viktig for oss i Nurofy. Derfor gjør vi det vi kan for å opprettholde sikkerheten og benytte egnede tiltak for å sørge for at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger. Blant annet er all kommunikasjon vedrørende personopplysninger kryptert og lagringen foregår i en sikker database med tilgangskontroll.

7. Kontaktinformasjon

Hvis du har flere spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger, eller hvis du vil benytte dine rettigheter i denne personvernerklæringen, kontakt oss .
Du har også rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet .

8. Endringer i vår personvernerklæring

Vi vil med jevne mellomrom oppdatere vår personvernerklæring for å gjenspeile endringer i lovverk, bruk av verktøy, endringer i praksis eller oppdatering på brukernes rettigheter.
Hvis en endring i vår personvernerklæring anses vesentlig, vil du finne informasjon om dette i en egen melding på vår hjemmeside.

Sist oppdatert: 04.09.2020